Visita a la col·lecció privada de Xavier Mongé

Publicat

El passat 11 de novembre de 2023, una representació de socis i sòcies vam visitar la col·lecció privada d’avions que en Xavier Mongé té a Sant Pere dels Arquells.

Vam poder gaudir i fotografiar els quatre avions que té, que són: Vam arribar després de dinar, i tot i que el sol no ens va acompanyar (hi havia presència de núvols), vam poder gaudir d’una tarda excel·lent. Els companys i companyes anàvem arribant, i un cop a dins del pati on es troben les aeronaus, la primera “al·lucinada” va ser poder admirar el Lockheed F-104 Starfighter; exposat de forma esplèndida i en un estat de restauració magnífic (hem de dir que els altres avions, els MIGs, també es troben en un estat sensacional).
El pasado 11 de noviembre de 2023, una representación de socios y socias visitamos la colección privada de aviones que Xavier Mongé tiene en Sant Pere dels Arquells.

Pudimos disfrutar y fotografiar sus cuatro aviones, que son: Llegamos después de comer, y aunque el sol no nos acompañó (había presencia de nubes), pudimos disfrutar de una excelente tarde. Los compañeros y compañeras íbamos llegando y, una vez dentro del patio donde se encuentran las aeronaves, la primera “alucinada” fue poder admirar el Lockheed F-104 Starfighter; expuesto de forma espléndida y en un estado de restauración magnífico (debemos decir que los otros aviones, los MIGs, también se encuentran en un estado sensacional).

MiG-15

MiG-21

MiG-23
Especialment, l’Starfighter sorprèn per la seves impressionants dimensions i el fet de poder-lo admirar de prop i poder-lo tocar per experimentar grans sensacions.

Vam treure les nostres càmeres i vam començar a fer-los fotografies a tort i dret. A les cares i els comentaris dels spotters es podia observar unes expressions especials, provocades per l’experiència de poder immortalitzar els moments que estavàvem vivint.

El temps anava passant i anàvem esperant que comences a caure la tarda i arribés la foscor, doncs a la jornada també estava previst fer fotografies nocturnes dels aparells. Els companys més experimentats anaven col·locant estratègicament llums de colors a l’Starfighter, ja que aquest avió era l’objectiu principal de les fotos nocturnes.

I va arribar el moment de començar a disparar les nostres càmeres, preparades prèviament per a fer exposicions llargues i poder aconseguir la millor imatge del moment. Cal felicitar als companys per la preparació dels llums, així com per les explicacions dels “tempos” de com s’havien de fer les llargues exposicions. Tot plegat va ser una visita fantàstica.
Especialmente, el Starfighter sorprende por sus impresionantes dimensiones y por poder admirarlo de cerca y poder tocarlo para experimentar grandes sensaciones.

Sacamos nuestras cámaras y empezamos a hacerles fotografías a diestro y siniestro. En las caras y comentarios de los spotters se podía observar unas expresiones especiales, provocadas por la experiencia de poder inmortalizar los momentos que estaban viviendo.

El tiempo iba pasando e íbamos esperando a que empezara a caer la tarde y llegara la oscuridad, pues en la jornada también estaba previsto tomar fotografías nocturnas de los aparatos. Los compañeros más experimentados iban colocando estratégicamente luces de colores en el Starfighter, ya que este avión era el objetivo principal de las fotos nocturnas.

Y llegó el momento de empezar a disparar nuestras cámaras, preparadas previamente para realizar exposiciones largas y poder conseguir la mejor imagen del momento. Hay que felicitar a los compañeros por la preparación de las luces, así como por las explicaciones dadas de los “tempos” y de cómo debían de realizarse las largas exposiciones. Al final fue una visita fantástica.
Lockheed F-104 Starfighter

Des de l’associació hem de fer una agraïment molt especial al Xavier Mongé, per deixar-nos gaudir de la seva col·lecció d’avions i per la seva predisposició, en tot moment, a facilitar-nos la sessió fotogràfica. De debò, Xavier, MOLTÍSSIMES GRÀCIES!
Desde la asociación debemos hacer un agradecimiento muy especial a Xavier Mongé, por dejarnos disfrutar de su colección de aviones y por su predisposición, en todo momento, para facilitarnos la sesión fotográfica. De verdad Xavier, MUCHÍSIMAS GRACIAS!