Junta Directiva

La Junta Directiva de l’Associació Spotters Barcelona – El Prat està formada pels següents membres. Per a contactar amb la Junta Directiva, o qualsevol dels seus membres, pots enviar-nos un correu electrònic a asociacion@spotters-barcelona-el-prat.org.
La Junta Directiva de la Associació Spotters Barcelona – El Prat está formada por los siguientes miembros. Para contactar con la Junta Directova, o cualquiera de sus miembros, puedes enviarnos un correo electrónico a asociacion@spotters-barcelona-el-prat.org.
President
Joan Carles Lacruz
Vicepresident
Óscar Martínez
Secretari
José Luís Andrés
Tresorera
Carolina Deibe
Vocals
Joan Borràs
Vicente Lamata
Araceli Villodres
Xavier Castells